Preken uit 2018

Preken uit 2018

Houden wij rekening met de draagkracht van de ander?

Robin sprak over vol zijn van geloof en wat dat kan veroorzaken

Blijven zingen.

Het centrale deel van deze boodschap is afkomstig van http://preach-it.nl/zingen-in-de-nacht-handelingen-1625/

Lars sprak over "Samen gemeente zijn"

Bem sprak over vasten en bidden  op de zondag dat we als gemeente baden voor Gods leiding

Willem-Jan sprak onder andere over de rol van Gods volk: Israel.

John sprak over "Vaardigheden"

Huis sprak over Gods bewogen hart

Erik-Jan denkt na over hoe Jezus met vrouwen omging.

Jesper dacht hardop na over 'gastvrijheid'.

Paasfeest 2018: Stephan vertelt over de koning en zijn zoon

Wim sprak over onze relatie met God. Al het 'moeten' en willen 'doen' in ons leven lijkt soms ten koste te gaan van simpel samen zijn met God en genieten van Zijn aanwezigheid

Lennart spreekt over het Vaderhart van God

Lennart spreekt over het Vaderhart van God

Goksal sprak over Jezus die Heer is.

Ben las met ons wat er in de bijbel staat over magnetiseurs, waarzeggers en meer van dat soort zaken.